Tác giả: bao bao

Sunshine City Sài Gòn: Hành trình kiến tạo chuẩn sống thượng lưu Khi công nghệ được ứng dụng tới thấu triệt, khi nhu cầu của khách hàng được lắng nghe đến thấu hiểu, đó chính là lúc chuẩn sống thượng lưu được tạo dựng! Và đây là điều Sunshine Homes đang chứng minh với những […]

WiFi marketing là gì? WiFi Marketing đang liên lạc trực tiếp với khách hàng và khách hàng tiềm năng thông qua việc họ sử dụng WiFi miễn phí hoặc khách của công ty. Nó theo truyền thống bao gồm các trang đăng nhập có thương hiệu, phân phối nội dung, tiếp thị qua email, tương […]

Bạn có biết vì sao chúng ta nên sử dụng máy lọc nước? Sử dụng máy lọc nước cho mỗi gia đình để cung cấp nguồn nước sạch, an toàn đã được chứng nhận nước đầu ra đạt chuẩn theo BYT (Bộ Y Tế) đã công bố QCVN 6-1: 2010/BYT đối với nước đóng chai. Kèm Theo đó là 22 chỉ tiêu về […]